پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

Skip Navigation Linksفایل آگهی ها

" سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال زایی "
EN
  
  
  
  
(جدول ارزيابي تأمين كنندگان ).doc
  
1397/11/9 10:14زهرا عقابی
0000الی 017گهی متن نوبت دوم.jpg
  
1395/11/2 14:16زهرا عقابی
1  1400  فرم هاي استعلام ارزيابي كيفي.pdf
  
1400/5/23 14:17زهرا عقابی
1  1400 فرم هاي استعلام ارزيابي كيفي.pdf
  
1400/5/23 13:43زهرا عقابی
1 1400 فرم هاي استعلام ارزيابي كيفي.pdf
  
1400/5/23 11:47زهرا عقابی
1.xlsx
  
1395/7/17 11:27زهرا عقابی
1نگهداشت.jpg
  
1400/5/23 11:45زهرا عقابی
2  1400  دستورالعمل ارزيابي كيفي مناقصه گران.pdf
  
1400/5/23 14:17زهرا عقابی
2 1400 دستورالعمل ارزيابي كيفي مناقصه گران.pdf
  
1400/5/23 13:45زهرا عقابی
2.xlsx
  
1395/7/17 11:30زهرا عقابی
3  1400  جدول معيارهاي ارزيابي كيفي پيمانكاران.pdf
  
1400/5/23 14:18زهرا عقابی
3 1400 جدول معيارهاي ارزيابي كيفي پيمانكاران  .pdf
  
1400/5/23 13:46زهرا عقابی
4  1400 گزارش شناخت نهايي شده خدمات اداري.jpg
  
1400/5/23 14:18زهرا عقابی
4 1400 گزارش شناخت نهايي شده خدمات عمومي.jpg
  
1400/5/23 13:47زهرا عقابی
6  1400  مستندات پيش از فراخوان خدمات اداري.pdf
  
1400/5/23 14:20زهرا عقابی
6 1400 مستندات پيش از فراخوان خدمات عمومي.pdf
  
1400/5/23 13:48زهرا عقابی
8 1400 مصوبه كميسيون مناقصات .pdf
  
1400/5/23 13:48زهرا عقابی
9501.jpg
  
1395/1/25 17:14زهرا عقابی
96- تمدید آگهی.gif
  
1396/7/17 13:21زهرا عقابی
A.V.L Based On Manufacturers.june.2016.pdf
  
1395/4/12 15:44زهرا عقابی
A.V.L Based On Products.june.2016.pdf
  
1395/4/12 15:42زهرا عقابی
d escription.pdf
  
1397/11/21 10:25زهرا عقابی
ForeignManufacturerQuestionnaire.doc
  
1395/6/18 14:12زهرا عقابی
Image_00001.jpg
  
1395/6/18 14:10زهرا عقابی
image107.jpg
  
1396/4/10 10:15زهرا عقابی
image108.jpg
  
1396/4/10 10:16زهرا عقابی
image1157.jpg
  
1398/8/6 17:23زهرا عقابی
LocalManufacturerQuestionnaire.doc
  
1395/6/18 14:13زهرا عقابی
nioec-sp.pdf
  
1396/10/9 09:58زهرا عقابی
Picture.jpg
  
1394/11/11 15:39زهرا عقابی
1 - 30بعدی
تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد