پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

آگهی ها

EN

سیمای شرکت

آگهی ها
منابع کالا
توانمندی ها
گالری چندرسانه ای
آگهی ها

​​​​​​​​​​​​​​

  
  
  
آیتمی برای نمایش در این نمای"آگهی ها" لیست وجود ندارد.
  
  
  
آگهي فراخوان عمومی خدمات نگهبانی ( حراست و حفاظت ) از تاسیسات و اماکن شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایرانمناقصه1400/7/5
آگهي فراخوان عمومي براي ارزيابي كيفي پيمانكاران واجد صلاحیت مورد تایید سازمان آتش نشانی مناقصه1400/6/27
آگهي فراخوان عمومي براي ارزيابي كيفي پيمانكاران خدمات عمومي ( نگهداشت ؛ نقلیه ؛ تاسیسات و آتش نشانی ) مناقصه1400/6/17
آگهي فراخوان عمومي براي ارزيابي كيفي پيمانكاران خدمات عمومي ( خدمات اداری و دفتری ؛ انبارداری انبارها و خدمات طرح ها )مناقصه1400/6/17
آگهی تجدید فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی پیمانکاران و مشارکتهای اجرایی در طرح احداث اسکله جدید 5000 تنی در جزیره قشممناقصه1400/3/26
1 - 5بعدی

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد