پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

آگهی ها

" سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال زایی "
EN

سیمای شرکت

آگهی ها
منابع کالا
توانمندی ها
گالری چندرسانه ای
آگهی ها

​​​​​​​​​​​​​​

  
  
  
آیتمی برای نمایش در این نمای"آگهی ها" لیست وجود ندارد.
  
  
  
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 06-1-1401 به منظور شناسایی شرکت ها/ مشارکت های ذیصلاح جهت اجرای" طرح انتقال خط لوله فرآورده های نفتی تابش - پروژه احداث تلمبه خانه های رفسنجان، بیرجند و ایستگاه بین راهی چشمه شور"مناقصه1401/3/21
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 02-1-1401 به منظور شناسایی شرکت ها/ مشارکت های ذیصلاح جهت اجرای "طرح انتقال خط لوله فرآورده های نفتی تابش-پروژه احداث خط لوله 22 اینچ حدفاصل تلمبه خانه رفسنجان تا ایستگاه چشمه شور-گستره1"مناقصه1401/3/21
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 03-1-1401 به منظور شناسایی شرکت ها/ مشارکت های ذیصلاح جهت اجرای "طرح انتقال خط لوله فرآورده های نفتی تابش- پروژه احداث خط لوله 22 اینچ حدفاصل ایستگاه چشمه شور تا تلمبه خانه بیرجند-گستره 2"مناقصه1401/3/21
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 04-1-1401 به منظور شناسایی شرکت ها/ مشارکت های ذیصلاح جهت اجرای "طرح انتقال خط لوله فرآورده های نفتی تابش - پروژه احداث خط لوله 22 اینچ حدفاصل تلمبه خانه های بیرجند تا پایانه تربت حیدریه-گستره3" مناقصه1401/3/21
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 05-1-1401 به منظور شناسایی شرکت ها/ مشارکت های ذیصلاح جهت اجرای "طرح انتقال خط لوله فرآورده های نفتی تابش - پروژه احداث خط لوله 22 و 18 اینچ حدفاصل پایانه تربت حیدریه تا پایانه مشهد و احداث پایانه های مربوطه شامل ترمناقصه1401/3/21
1 - 5بعدی

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد