پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

فرم ارزشیابی پیمانکاران

" سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال زایی "
EN
 
بسمه تعالی
 

ارزشیابی پیمانکاران

دستورالعمل تكمیل اظهارنامه ارزیابی توان اجرای كار
 
بمنظور ارزیابی توان اجرائی متقاضیان برای اجرای پرو‍ژه ‍‍‍ های پالایشگاهی بروش طرح و ساخت (EPC)، خواهشمند است اطلاعات مورد نیازشركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (كه از این پس كارفرما نامیده میشود ) را با رعایت موارد ذیل در اوراق و جداول ضمیمه كه مجموعاً « دعوت نامه ارزیابی توان اجرای كار » نامیده می شوند، درج نموده و به شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ،‌ واقع در خیابان استاد نجات الهی- نبش خیابان شهید كلانتری، پلاك شماره 247، (صندوق پستی 714/11155 ) طبقه اول، اطاق شماره120 ، دفتر امور پیمانها و برآوردهای مهندسی، تحویل و رسید دریافت نمایند.
1ـ پیمانكاران متقاضی، بایستی اظهارنامه موصوف را با دقت مطالعه و تكمیل نمایند.
چنانچه حین تحقیق و بررسی اظهارنامه ثابت شود كه به هر دلیل اطلاعات مندرج در آن مغایر با واقعیت موجود می باشد، مدارك دریافتی از درجه اعتبار ساقط و برای شركت در مناقصه از وی دعوت بعمل نخواهد آمد.
2ـ پیمانكاران متقاضی شركت ، كل جداول و اوراق اظهارنامه ( از قبیل سوابق كار پرسنل و..... ) را پس از تكمیل، تحت سرفصلهای مربوطه و جدای از هم تنظیم و مجلد نموده و به كارفرما تحویل نمایند.
3ـ چنانچه حین تكمیل اظهارنامه ابهامی بنظر برسد و نیاز به توضیحات اضافی از طرف كارفرما باشد، پیمانكاران مجازند حداكثر ظرف سه روز از تاریخ دریافت اوراق اظهارنامه ، مورد را به كارفرما منعكس نمایند. كارفرما توضیحات تكمیلی را برای مواردیكه جنبه عمومی دارند بصورت كتبی به كلیه متقاضیان و سوالات اختصاصی را صرفاً به سوال كننده اعلام خواهد نمود.
4ـ تسلیم اظهارنامه از طرف متقاضیان، هیچگونه حقی را در خصوص دعوت به شركت در مناقصه برای آنان بوجود نخواهد آورد و عدم دعوت از پیمانكاران نیازی به ذكر دلیل از طرف كارفرما ندارد.
5ـ پیمانكار می تواند اطلاعات تكمیلی در رابطه با موضوعات هر فصل اظهارنامه را در ذیل یا برگ جداگانه تنظیم و به جداول سر فصل مربوطه ضمیمه نماید.
همچنین چنانچه پیمانكار بخواهد اطلاعات بیشتری از آنچه در سرفصل های اظهارنامه آمده ، ارسال دارد، می تواند اطلاعات را در سر فصلی جداگانه تنظیم و به انتهای مدارك اظهار نامه الصاق نماید.
6ـ چنانچه پیمانكار دارای شركت یا شركت های همكار می باشد كه در اجرای پروژه با وی همكاری خواهند داشت ، ضمن ارائه روش همكاری فیمابین ، اوراق اظهارنامه را برای شركت یا شركت های همكار عیناً تكمیل و بهمراه مستندات در مجموعه مستقلی ارائه نماید.
7ـ با توجه به مجموع توانمندی پیمانكار و شركت / شركت های همكار حاصل از بررسی اوراق اظهارنامه متقاضیان تعیین صلاحیت می گردند.
تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد