پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نمودار سازمانی

EN

معرفی شرکت

سیمای شرکت
خط مشی
نمودار سازمانی
منشور اخلاقی
گواهینامه ها و افتخارات
تجارب شرکت
نمودار سازمانی

​​​​​

جناب آقای میراصغر ساجدیجناب آقای عبدالرضا ایزدخواهجناب آقای حسین یوسفیانجناب آقای سعید بصیریجناب آقای حسین جمشیدیجناب آقای حمید شریف رازیجناب آقای علیرضا آرمان مقدمجناب آقای حسین کاظمجناب آقای حسین شیخ زادهجناب آقای علیرضا دانشورانجناب آقای حسین شیخ زادهجناب آقای بهرام برزگرجناب آقای بهرام برزگرجناب آقای جعفر اسحق بیکفردجناب آقای مهدی رضاییجناب آقای ابراهیم علی نوروزیجناب آقای عباس یوسفیImage Map
تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد