پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره بهداشت صنعتی

EN

فعاليت هاي بخش بهداشت

- تشكيل پرونده بهداشتي ونظارت بر امور طب صنعتي و معاينات دوره اي پرسنل شركت به منظور ارتقاي سطح سلامت كاركنان
- برنامه ريزي و بازديد از كارگاههاي تحت پوشش شركت وتكميل شناسنامه كارگاه با هدف بررسي وضعيت موجود در ارائه راهكارهاي اجرايي ، جهت ارتقاء وضعيت بهداشتي
- پيش بيني ، شناسايي ، ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار اعم از عوامل فيزيكي ، شيميايي ، مكانيكي ، بيولوژي و ارگونوميكي
- تهيه و تدوين دستورالعملها و روش هاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي بهداشتي با مشاركت ساير بخش ها
- ارائه طرحها و برنامه ها در جهت پيشگيري از وقوع حوادث ، آسيب ها و حفظ ارتقاء سلامت كاركنان
- ارائه طرحها و برنامه ها در جهت پيشگيري از وقوع بيماريهاي شغلي
- انجام مميزي ها ، بازرسي و بازديد هاي دوره اي به منظور ارزيابي ميزان سلامت محيط كار
- بررسي نحوه انجام فعاليتها از نظر اصول ارگونوميكي و ارائه روشهاي صحيح انجام آنها
- بررسي و تعيين مكانيسم بيماريهاي منتقله توسط محيط و نحوه پيشگيري و كنترل آنها
- نظارت و بررسي مطالعات انجام شده در مورد شناسايي آلودگي هاي محتمل در سطح كارگاهها و واحدهاي تحت پوشش شركت
- ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش آلودگي هاي صوتي و آلودگي هاي موجود در هوا و آب


فعاليت هاي تغذيه كاركنان

- شناسايي ، ارزيابي و پيشگيري از آلودگي مواد غذايي به وسيله آب ، خاك ، هوا ، گياهان ، حيوانات
- تنظيم برنامه تغذيه كاركنان با توجه به سلامت فرد و محيط هاي كاري آنها
- اطمينان از سلامت مواد غذايي كاركنان

 

مجله الکترونیکی هفته سلامت جمهوري اسلامي ايران 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد