پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پژوهش و توسعه

" سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال زایی "
EN
تحقيق و پژوهش به مجموعه فعاليتهاي نظام يافته و برنامه ريزي شده اي اطلاق مي شود كه در جهت ارتقاي نظري و عملي علوم مختلف نظير علوم پايه ،علوم كشاورزي و پزشكي، انساني و هنر و فن و حرفه حركت كند و در نهايت به بهبود افزايش و كارايي، بهره وري، توليد فرآورده هاي تازه، ارائه خدمات و وسايل افزار و تجهيزات توليدي تازه يا به كارگيري روشهاي تازه توليد ،بهبود فرآيندها، نظام ها و روش هاي سازماني منجر شود.
واحد پژوهش و  توسعه  شركت  ملي  مهندسي و  ساختمان  نفت ايران در سال  1379 در  راستاي نهادينه كردن و  يكپارچگي  برنامه ‌هاي  پژوهشي و  جهت كمك به انجام طرحها و  پروژه ‌هاي اين شركت تأسيس گرديده است .
اين برنامه‌ها شامل تدوين و اجراي سياست‌هاي هماهنگ كننده و نظارتي ، توسعه‌اي و جاري صنعت نفت توجه كامل داشته و راهكارهاي علمي و عملي مناسب به منظور توسعه فناوري را در اين صنعت جستجو و ارائه مي‌نمايد ، بطوري كه با بكاربستن نتايج حاصل از پژوهش اهداف كاهش ضايعات و هزينه‌ها و افزايش درآمدها ، ارتقاء بهره‌وري و نيز بهره‌برداري بهينه از تأسيسات و تجهيزات را بدنبال داشته باشد .
 
 
« طـرح هـاي پژوهشـي در دسـت اقـدام »
 
  • مطالعه و بررسي فني و اقتصادي VSD و كوپلينگ مكانيكي
اهداف :
امروزه سيستم هاي VSD در پالايشگاه هاي بزرگ جهان مورد استفاده قرار مي گيرند. نصب VSD در پمپ هاي انتقال فرآورده باعث كاهش نوسانات شده و خرابي ياطاقان را بطور قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد. از مزاياي مهم كاربرد VSD مي توان به كاهش حالت هاي گذراهاي هيدروليكي، راه اندازي و توقف نرم، كاهش نشت سيستم در زماني كه در فشار هاي پايين كار مي كند و مزاياي در ارتباط با كنترل بهتر عملكرد پمپي اشاره كرد. هدف از اين تحقيق مطالعه دقيق فني و اقتصادي VSD هاي الكتريكي و درايوري مكانيك موجودبا در نظر گرفتن سرمايه اوليه ، هزينه هاي تعمير و نگهداري در بهره برداري، امكان استفاده از آنها و توجه به شرايط محيطي و ... است.
مجري : پژوهشگاه صنعت نفت

  • طراحي نظام بومي مديريت ريسك در طول چرخه عمر پروژه هاي شركت ملي  مهندسي و ساختمان نفت ايران
اهداف :
مديريت ريسك يكي از فرآيندهاي نه گانه مديريت پروژه است كه به منظور بيشينه نمودن نتايج مثبت و كميته نمودن احتمال وقوع پيامد ها و اثرات ناگوار در پروژه به كار مي رود. با توجه به ضرورت اجراي يك سيستم مديريت ريسك اثر بخش، هدف از اجراي اين طرح اين است كه پس از شناسايي ريسك هاي مترتب بر پروژههاي سازمان و طبقه بندي آنها و همچنين مرور و بررسي مدل هاي مديريت ريسك موجود در دنيا با روش هاي علمي و كاربردي ، يكي از مدل هاي معتبر به منظور ارائه الگوي بومي مديريت ريسك پروژه انتخاب ، طراحي و يا توسعه داده شود و يك سيستم پشتيبان تصميم در اختيار سازمان قرار گيرد.
مجري: پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاد دانشگاهي
 
  • عارضه يابي پروژه هاي EPCF بر مبناي متدولوژي استاندارد PMBOK
اهداف:
در اين پروژه هدف اين است كه با كمك روش ها و متد هاي علمي، به عارضه يابي پروژه هايEPCF  در شركت ملي نفت پرداخته شود. با توجه به اهميت اين نوع پروژه ها و همچنين  اهميت وجودي شركت ملي نفت در توسعه و پيشرفت كشور، رويكرد عارضه يابي و بهبود مستمر در انجام پروژه ها و به خصوص پروژه هاي EPCF از اهميت بالايي برخوردار است. نتيجه عارضه يابي، فهرست اولويت بندي شده مشكلات اساسي و سهم بنگاه مورد بررسي و در نهايت تعريف پروژه هايي براي بهبود وضعيت فعلي بنگاه و رسيدن به وضع مطلوب است.


  • سولفورزدايي گازوئيل با استفاده از سونوراكتورهاي لوله اي
اهداف:
تركيبات سولفوردار در برش هاي مختلف هيدروكربني نظير نفت سفيد و گازوئيل وجود دارند و هنگاهي كه اين تركيبات مي سوزند تركيبات سولفوردار نيز به همراه آنها سوخته و گاز سمي خطرناك توليد مي كنند. استفاده از سونوراكتور ها براي سولفورزدايي شيوه پيشنهادي كاملاً جديدي است كه براي ارتقاء كيفي سوخت تعريف شده است و با توجه به الزام پالايشگاه هاي كشور براي توليد گازوئيل با حداكثر گوگرد 50 ppm ، ميتواند جايگزيني براي طرح هاي پيشين باشد.
از دستاوردهاي مهم اين طرح پژوهشي علاوه بر غلبه بر تحريم ها، توليد اين تكنولوژي و معرفي كشور  به عنوان صاحب تكنولوژي روز به دنيا و در نهايت برداشتن گامي مهم براي رفع مشكلات داخلي و بالابردن استاندارد سوخت هاي داخلي است.
مجري: دانشگاه علم و صنعت
 
 
 
                                                                     «طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته»                                                                          

• طرح امكان سنجي و بررسي فني و اقتصادي فرآيند DMC‌ براي تصفيه خام آسياي ميانه جهت حذف مركاپتان
مجري: با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت ايران
 
• طرح فرآيند ايزامريزاسيون پارافين خطي سبك جهت ارتقاي عدد اكتان بنزين
مجري: با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت ايران
 
• طرح بررسي انتقال و فراورش نفت هاي خام آسياي ميانه در پالايشگاه هاي داخل
مجري: با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت ايران
 
• طرح جامع شناسايي جايگاه رنگ و پوشش ها در شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران و بازنگري دستورالعملهاي موجود بسته به شرايط اقليمي، محلي و فرآيندي
مجري:  با همكاري پژوهشكده صنايع رنگ ايران
 
• طرح بررسي امكان استفاده از كاتاليستهاي مستعمل RFCC در صنايع سيمان پرتلند مخلوط
• طرح بررسي امكان استفاده از كك نفتي به عنوان سوخت جايگزين در كارخانجات سيمان
مجري: با همكاري مركز تحقيقات سيمان دانشگاه علم و صنعت ايران

• طرح پوشش محافظتي لوله هاي فلزي
مجري: پژوهشگاه صنعت نفت

• طرح مطالعه پارامتريك و تحليل تنش به علت پديده SURGE
مجري: دانشگاه صنعتي شريف

• طرح كاربرد روش زمان دوام در تحليل لرزه اي مخازن فولادي روزميني نفت
اهداف:
1- بررسي و توسعه كاربرد روش زمان دوام، بعنوان يك روش جديد،در تحليل مخازن فولادي روزميني كه نوعا" در صنايع نفتي جهت ذخيره نمودن نفت به كار مي رود.
2- مقايسه نتايج حاصل از بررسي اين روش با روشهاي متعارف تحليل استاتيك ديناميكي در اين سازه ها
3- ايجاد روشهاي استاندارد و ملموس مبتني بر تحليل غير خطي تاريخچه زماني براي اين سازه ها
در اين پروژه كاربرد روش جديد زمان دوام در تحليل و ارزيابي عملكرد  لرزه اي مخازن فولادي روزميني نفت مورد بررسي قرار گرفته و ميزان پراكندگي نتايج و قابليت اطمينان اين روش در پيش بيني رفتار خطي و غيرخطي مخازن در مقايسه با روشهاي موجود مطالعه گرديده و مزايا و نقاط ضعف اين روش مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. توسعه آتي كاربرد اين روش در ساير انواع سازه هاي غيرمتعارف و يا طرح ها مقاوم سازي نيز با انجام اين طرح تسهيل مي شود.
مجري: دانشگاه صنعتي شريف

• طرح بررسي انتقال نفت خام فوق سنگين به كمك سيستمهاي امولسيوني
اهداف:
1- مطالعه و بررسي امكانپذيري حمل نفت خام فوق سنگين به كمك سيستمهاي امولسيني نفت/آب و پيش بيني پارامترهاي طراحي خط انتقال
2- دستيابي به تكنيك جديد انتقال نفت خام سنگين و فوق سنگين از طريق خط لوله دانش فني توليد و انحلال امولسيوني كاربردهاي اين تحقيق
3- انتقال نفت خام فوق سنگين از طريق خطوط لوله براي مصارف پالايشي و صادراتي
4- قابليت انتقال سيستمهاي امولسيوني از طريق خطوط لوله در صنعت نفت
مجري: دانشگاه علم و صنعت ايران


(در مقطع دكترا)
• ارزيابي عملكرد و مشخصات هندسي بهينه ديوارهاي برشي مركب
اهداف:
1- افزايش ايمني و مقاومت سازه و ساختمانهاي بلند و مخازن در برابر بار جانبي
2- امكان مقاوم سازي سازه هاي متنوع در مواقع نياز
كاربرد:
جهت مقاوم سازي و ساخت مخازن روزميني و زيرزميني، سازه هاي صنعتي، مسكوني، تجاري با قابليت مقاومت در برابر حريق و افزايش مقاومت و دوام سازه در برابر شرايط محيطي.
مجري: دانشگاه صنعتي اميركبير

(در
مقطع كارشناسي ارشد)

• عملكرد ديناميكي ديوار بنايي تقويت شده با فابريك FRP تحت بار چرخه اي
صفحه اي
اهداف:
1- بررسي عملكرد ديناميكي ديوارهاي غير مسلح در برابر بارهاي لرزه اي و تاثيرمصالح كامپوزيت بعنوان پوشش مقاوم كننده بر روي سطوح جانبي ديوار و افزايش شكل پذيري و مقاومت آن در برابر بارهاي  لرزه اي
2- مقايسه رفتار يك ديوار تقويت شده با ديوار تقويت نشده در برابر بارهاي لرزه اي
3- ارائه روش مقاوم سازي ميانقاب ها توسط مواد كامپوزيتي
كاربرد:
اين روش در اكثر سازه هاي صنعت نفت ديوار غيرمسلح بكار رفته است، اين عناصر سازه اي نيازمند بررسي بهسازي و تقويت در برابر نيروهاي ديناميكي و زلزله دارند، بنابراين لازم است تا در اين زمينه مطالعات كافي صورت پذيرد.
مجري: دانشگاه صنعتي اميركبير

• بررسي رفتار كمانشي و فراكمانشي مخازن داراي ناكاملي هندسي،تحت بار محوري به روش آزمايشگاه
اهداف:
1- بهبود رفتار سازه اي مخازن در هنگام تخليه و ايجاد مكش و در معرض نيروي بار و جلوگيري از خرابي آنها
2- بررسي مقاطع مختلف و تاثيرات آن به عنوان سخت كننده مخازن
3- استفاده دو منظوره و اقتصادي از سخت كننده ها هم به عنوان عضو سازه اي و هم به عنوان راه پله دسترسي به مخازن
كاربرد:
در تمامي مخازن استوانه اي ذخيره مواد سوختي در پالايشگاهها و سيستمهاي انتقال سوخت
مجري: دانشگاه آزاد واحد مراغه

• بررسي سلامت سازه اي در سازه هاي زيربنايي و هوشمند
اهداف:
1- ساخت سازه هاي هوشمند و ايمن كه در حين وقوع زلزله تصميم درست مي گيرد.
2- كنترل و نظارت آسان و online بر سازه و خصوصيات آن.
3- راهي آسان و مطمئن و سريع جهت تقويت و ترميم سازه هاي موجود
4- تشخيص خرابي و تعييين محل دقيق آن بدون اينكه نياز به تخليه دراز مدت سازه باشد
5- تعيين مشخصات سازه
6- هزينه بسيار كم جهت تعمير و نگهداري سازه
مجري: دانشگاه علم و صنعت
تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد