پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره ایمنی و آتش نشانی

" سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال زایی "
EN
اداره ايمني و آتش نشاني
بخش ايمني شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران در راستاي اجراي سياست هاي وزارت نفت به منظور افزايش ايمني از طريق نظارت بر حسن اجري دستورالعمل هاي ايمني كار و بازديد هاي ادواري و تحليل حوادث عمل مي نمايد.

قوانين و مقررات ايمني در شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
بخش ايمني علاوه بر استانداردهاي بين المللي معتبر از جمله استاندارد NFPA و OSHA از استاندارهاي داخلي نفت (Iranian petroleum standard) نيز استفاده مي نمايد .


اهداف بخش ايمني در شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

الف) ايمني در طراحي واحدهاي فرايندي :
در نظر گرفتن ضريب ايمني بالا در طراحي واحدهاي صنعتي ،‌استفاده از تكنولوژي هاي روز با هدف به حداقل رساندن دخالت انسان و در نتيجه كاهش خطاي انساني و نيز مطالعه حوادث بين المللي صنعتي به وقوع پيوسته در حركت به سوي طراحي ذاتاً ايمن واحدها، در دستور كار اين بخش مي باشد .

ب ) ايمني در اجراي طرحهاي و پروژه ها :
اداره ايمني با نظارت دائمي در روند اجراي طرحها و پروژه هاي در دست اجرا توسط شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران تا كنون توانسته است با مساعدت كليه همكاران علاوه بر افزايش سطح فرهنگ ايمني ، سيستم هاي شناسايي ،ارزيابي و كنترل خطرات را در سطح كليه طرحها اجرا نمايد كه نتيجه آن جلوگيري ار بروز حوادث بزرگ صنعتي و انساني در سالهاي اخير مي باشد .

ج ) انجام مطالعات جامع HAZOPو HAZID در كليه طرح هاي فعال شركت
شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران ، جهت شناسايي ريسك هاي مختلف HSE و انجام اقدامات كنترل و كاهش ريسكها در نظر دارد مطالعات مربوط به عوامل عملياتي خطر زاHAZOP و مطالعات شناسايي عوامل خطر زايي موسوم به HAZIDرا به طور جامع در طرح هاي فعال انجام گردند.
اهداف واحد آتش نشاني در شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران:
بخش آتش نشاني با هدف واكنش در شرايط اضطراري جهت كنترل حوادث و به حداقل رساندن خسارات جاني و مالي تاسيس شده است كه در اين خصوص تا كنون توانسته بسياري از حوادث را كنترل نمايد .
 
تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد