پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

Skip Navigation LinksEnterpriseSystems

" سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال زایی "
EN

 سيستم هاي سازماني

سيستم مجموعه اي است از اجزاء مربوط به هم كه براي دستيابي به يك هدف يا اهداف در كنار يكديگر فعاليت مي كنند و كاركرد يك سيستم در تبديل ورودي ها به خروجي مي باشد.

سيستم هاي سازماني فرآيندهاي اصلي داخل سازمان را يكپارچه و هماهنگ مينمايند. اين سيستمها 
ميتوانند مشكل كاستي هاي سازماني كه توسط سيستمهاي اطلاعاتي منزوي به وجود آمدهاند را مرتفع نمايند. سيستمهاي سازماني كه با نام سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمان (ERP)  شناخته شدهاند با ارائه يك سيستم اطلاعاتي واحد از طريق هماهنگ نمودن فرآيندهاي كليدي مشكلات سازمان را حل مينمايند.
سيستمهاي سازماني دادهها را از فرآيندهاي مختلف سازمان جمع آوري نموده و آنها را در يك انبار داده كه ميتواند توسط ساير فرآيندهاي سازماني مورد استفاده قرار گيرد ذخيره ميكنند. مديران سازمان قادر خواهند بود تا اطلاعات به موقع و كاملتري را براي هماهنگ نمودن عمليات روزمره سازمان و فرآيندهاي با وسعت سازماني و جريان اطلاعات داشته باشند.
شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران با استقرار سيستمهاي سازماني از قبيل : مديريت دانش، مديريت ارتباط با مشتري، برنامهريزي استراتژيك و سيستم مديريت كيفيت توانسته انجام مأموريت سازماني شركت را سرعت بخشيده و در راه تحقق چشم انداز شركت گام بردارد.


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد