پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

Skip Navigation LinksKnowledgeManagement

EN

 مدیریت دانش

دانش یکی از مهمترین سرمایه های فکری است و مدیریت دانش، روش کسب ارزش از دارایی های دانش است.

یکی از اصلی ترین نتایج مدیریت دانش؛ آشکار سازی دانش های ضمنی و ایجاد حافظه سازمانی مي باشد.

  ساختار مدیریت دانش در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

ایجاد ساختار منسجم مدیریت دانش در سازمان سبب می‌شود که اجرای فرآیندهای مدیریت دانش تا حد زیادی از حالت سلیقه ای خارج شده و این اطمینان حاصل شود که از مفقود شدن دانش تا حد زیادی جلوگیری می شود و در صورت خلق دانش جدید این امکان در سازمان وجود خواهد داشت که برنامه ریزی جهت کسب دانش، ارزیابی دانش، ساختار دهی و تسهیم دانش صورت گیرد.

به منظور تصمیم گیری،  اتخاذ راهبردهای مناسب و پیشبرد اهداف سازمانی در زمینه پیاده سازی و  اجرای  فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، کمیته راهبردی تشکیل شده است.

ساختار مدیریت دانش توسط واحد مهندسی کیفیت و بهره وری و تحت نظارت مدیریت برنامه ریزی و کنترل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ایجاد و بر حسب ضرورت مورد تجدید نظر و اصلاح قرار می گیرد. واحد مدیریت دانش مسئول و متولی مدیریت بر فرآیندهای مدیریت دانش در سطح شرکت و طرح های آن است.


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد